GRANT Journal

European Grant Projects | Results | Research & Development | SCIENCE

GRANT Journal | Peer-Reviewed Scientific Journal

CZ   English

Informace

GRANT journal  
GRANT Journal | recenzovaný časopis, 2 čísla ročně.
 

GRANT journal je vědecký časopis, který zveřejňuje výsledky vědy a výzkumu podpořeného granty.
GRANT journal zveřejňuje originální vědecké texty a vědecké studie.
ISSN 1805-062X (CD-ROM)
ISSN 1805-0638 (Online)
záznam v Národní technickě knihovně

 

  Stránky archivovány Národní knihovnou České republiky.
Certifikát zde.

© od 2012 The Authors. Journal compilation.

 

Grant Journal ISSN 1805-062X (CD-ROM)
Grant Journal ISSN 1805-0638 (Online)
 

 

© 2012 GRANT journal. All Rights Reserved.
Use of this website signifies your agreement to the Terms of Use and Online Privacy Policy.