GRANT Journal

European Grant Projects | Results | Research & Development | SCIENCE

GRANT Journal | Peer-Reviewed Scientific Journal

CZ   English

Upozornění a pokyny pro autory

GRANT journal je periodikum publikující původní recenzované vědecké práce, vědecké studie, příspěvky ke konferencím a výzkumným projektům podpořenými granty.

Chcete-li publikovat svůj text, napište nám na Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript . Rádi Vás provedeme celým publikačním procesem.

1. Příspěvek

Příspěvek může být napsán v českém, slovenském, polském a anglickém jazyce.
Za originalitu, odbornou a formální správnost příspěvku zodpovídá autor.

2. Pokyny pro autory

Journalu zasílají autoři (autorské kolektivy) své příspěvky, které musejí respektovat formální pravidla formátování textů.
Jsou přijímány texty vložené do šablony - šablona dostupná zde (.doc).

1. Název příspěvku, Times New Roman, 16 bodů, tučné
2. Jméno a příjmení autora1 (Times New Roman, 9 bodů, tučné)
3. Jméno a příjmení spoluautora2 (Times New Roman, 9 bodů, tučné)
4. Název pracoviště autora; adresa; email (Times New Roman, 9 bodů)
5. Název pracoviště spoluautora; adresa; email (Times New Roman, 9 bodů)
6. Grant: Číselné označení grantu (Times New Roman, 9 bodů)
7. Název grantu: Jméno grantu, záměru, výzkumu apod. (Times New Roman, 9 bodů)
8. Oborové zaměření: Vyberte ze seznamu (Times New Roman, 9 bodů)
9. Abstrakt; Times New Roman, 9 bodů
10. Klíčová slova; Times New Roman, 9 bodů
11. Nadpis první úrovně; Times New Roman, 9 bodů, tučné, velká písmena
12. Nadpis druhé úrovně; Times New Roman, 9 bodů, tučné
13. Text příspěvku; Times New Roman, 9 bodů
14. Zdroje (dle platné normy ISO)

3. Recenze příspěvků

Redakční rada v mezinárodním složení rozhodne o zveřejnění nebo vrácení příspěvku na základě dvou recenzí členů grémia recenzentů časopisu GRANT journal. Recenzenti jsou pro autora anonymní. Autor je o rozhodnutí redakční rady informován.

4. Zasílání příspěvků

Příspěvky ve formátu .doc zasílá autor e-mailem na adresu Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript .

5. Termíny

Texty musejí být předloženy do:
  • 30.6. pro letní číslo
  • 31.12. pro zimní číslo

Stanovené termíny pro odevzdání příspěvků je nutno bezpodmínečně dodržet, příspěvky došlé později nebudou do recenzního řízení zařazeny.


Informace a pokyny pro autory vstupují v platnost od 1. 5. 2012 pro vydání 01/01, 2012.
The New Issue of GRANT journal

  • Aktuální číslo GRANT journalu je k dispozici zde.


Národní technická knihovna v Praze přidělila GRANT journalu mezinárodní standardní číslo seriálové publikace:

  • ISSN 1805-062X (CD verze) 
  • ISSN 1805-0638 (online)
Aktuálně

Grantová agentura České republiky (GA ČR) se aktivně podílí na podpoře otevřené vědy (Open Science) s cílem zvýšení transparentnosti a přístupnosti výsledků vědeckého výzkumu jí podpořených projektů. Náklady spojené s principy otevřené vědy je možné hradit z rozpočtu uděleného grantu. více
 

Nové číslo
Grant Journal ISSN 1805-062X (CD-ROM)
Grant Journal ISSN 1805-0638 (Online)
 

 

© 2012 GRANT journal. All Rights Reserved.
Use of this website signifies your agreement to the Terms of Use and Online Privacy Policy.